60. rokov zápasenia v Bánovciach nad Bebravou!

Zápasnícki pamätníci oslavovali…

Písal sa rok 1961, keď v Bánovciach nad Bebravou zapustil korene najstarší olympijský šport – zápasenie. Pod patronátom závodu Zornica bol oddiel začlenený do TJ Slávia Bánovce nad Bebravou, ktorej predsedom bol Michal Minárik a tajomníkom Silvester Žitňan. Predsedom, tajomníkom a zároveň vedúcim družstva bol Jaroslav Matejka st. a Jaroslav Matejka ml. trénerom. Koncom 70 – tych rokov sa klub dostal pod ochranné krídla TJ Spartak TATRA a od roku 2002 funguje ako Mestský zápasnícky klub až dodnes.

Zápasnícky pamätníci si výročie založenia zápasenia pripomenuli kvôli pandémii len nedávno. V novootvorenej pivárni Pilsner Urqell Pub sa pri tejto príležitosti stretlo viacero generácii zápasníkov. Nechýbal medzi nimi zakladateľ zápasenia v našom meste – Jaroslav Matejka, prvý majster Slovenska z Bánoviec – Peter Stránsky, či náš prvý zápasnícky reprezentant Pavol Škultéty.

Súčasné vedenie klubu poďakovalo a ocenilo aj ďalších dôležitých mužov, ktorí sa podieľali významnou mierou o rozvoj zápasenia v Bánovciach. Medzi nimi nechýbal: Bohumil Boďo – najdlhšie pôsobiaci predseda klubu (takmer 30 rokov), Miroslav Kubica – dlhoročný pracovník v klube, Miroslav Janega st., Pavol Cichovský st. a Peter Kurtiš – najdlhšie pôsobiaci tréneri.

Poďakovanie patrí, samozrejme, aj mestu Bánovce nad Bebravou a Slovenskému zápasníckemu zväzu – ako hlavným podporovateľom zápasenia v našej oblasti a ďalším významným partnerom, bez ktorých by sme nemohli poskytnúť štandardné podmienky na rozvoj zápasníckej mládeže.

Súčasťou spomienky na 60. výročie bolo aj uvedenie publikácie medzi verejnosť, ktorá podáva ucelenú históriu o zápasení v Bánovciach nad Bebravou a v jeho okolí. O spracovanie tejto publikácie sa postarali autori Ľuboslav Ježo a Milan Urbánek.

Vďaka celej plejáde trénerov, ich odbornosti, trpezlivosti a snahe vychovávať mládež na špičkovej úrovni, zároveň ju pripravovať pre život, ako aj ochote dobrovoľných funkcionárov vytvárať primerané podmienky, môžu sa bánovskí zápasníci pýšiť takmer 900 medailami z republikových šampionátov.

Počas viac ako 60 ročnej histórie vyrástol z bánovskej zápasníckej základne nejeden štátny reprezentant. Medzi najúspešnejších patril Viliam Daniš st. (majster sveta kadetov, 1990), Pavol Škultéty (6. miesto na majstrovstvách Európy juniorov, 1972), Jaroslav Velčický (5. miesto na majstrovstvách sveta juniorov, 1991) a Marek Janega (5. miesto na majstrovstvách Európy kadetov, 2005). V súčasnosti čakajú na výraznejší úspech na európskych a svetových žinenkách naši reprezentanti Slovenska Vilam Daniš ml., Eros Čelechovský, Matyáš Filo, Andreas Kern, Patrik Urbánek a Tomáš Melas.

V priebehu osláv sme vyhodnotili aj najúspešnejších zápasníkov klubu za minulý rok. Najúspešnejším zápasníkom za rok 2021 sa stal Viliam Daniš ml. Ďalší v poradí boli Andreas Kern, Matyáš Filo, Patrik Urbánek, Tomáš Melas, Peter Ducho a Samule Karas.

Všetkým účastníkom spomienkovej akcie ďakujeme za účasť a na záver len dodávame „Športu zdar a zápaseniu zvlášť“.