Krátky pohľad na rok 2021

Zápasnícky kalendár podujatí 2021 sa akoby postavil naruby. Bolo to dôsledkom pandémie, keď lockdown z roku 2000 pokračoval aj v novom roku.  

Trénovalo sa len občasne, pri uvoľnení opatrení, aj to len v skupinkách po 6 športovcov a v posilňovni.

Na konci prvého polroka v roku 2021 prišla možnosť účasti našich chlapcov na majstrovstvách Európy. Po komplikovanej príprave (individuálnej a skupinovej) sa po dlhšej dobe predstavili na majstrovstvách Európy aj zástupcovia z MZK. Tomáš Melas, Eros Čelechovský a Viliam Daniš si pripísali prvé štarty  na  vrcholnom šampionáte. Žiaľ, okolnosti im neumožnili sa dostatočne a kvalitne pripraviť (tréningovo aj súťažne) a dosiahnuté výsledky to potvrdili. Ani v jednom prípade sa chalanom nepodarilo vo svojom stretnutí zvíťaziť. Dúfame, že nazbierali aspoň dostatok skúseností, zážitkov, ktoré zúročia v ďalšej zápasníckej kariére.

Ako som už spomínal, súťažný kalendár sa nám úplne otočil, keď sa sezóna rozbiehala po dlhej prestávke hneď majstrovstvami Európy. A až potom prišli na rad majstrovstvá Slovenska. K slovu sa dostali všetky vekové kategórie. Náš klub sa opäť na domácich šampionátoch nestratil. Práve naopak. Chlapci a dievčatá z MZK si odniesli až 33 medailových umiestnení – 9x titul majstra Slovenska, 12x 2. miesto a 12x 3. miesto.  Počtom získaných medailí sme  vyrovnali rekord klubu z roku 2019. Medzi najlepších patrili dvojnásobní majstri Slovenska – Andreas Kern, Matyáš Filo a Patrik Urbánek. Titul majstrov Slovenska ešte pridali starší žiaci aj v hodnotení klubov vo voľnom štýle. Najlepším zápasníkom MZK za rok 2021 sa však stal Viliam Daniš, ktorý podal výborné výkony v kategórii kadetov (1. a 3. miesto), juniorov (2x 2. miesto), ale aj u seniorov (2x 5. miesto).  

V mene Mestského zápasníckeho klubu chcem všetkým popriať všetko dobré v novom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k fungovaniu klubu v týchto neľahkých časoch. Dúfame, že situácia sa zlepší čo najskôr, vrátime sa do normálneho života – či už osobného, pracovného, športového a budeme sa stretávať v hojnom počte na tréningoch, turnajoch, sústredeniach i v bežnom živote.

Milan Urbánek