Letné sústredenie Látkovce 2020

Rekreačné stredisko Látkovce sa stalo opäť našim miestom, kde sme absolvovali v dňoch 17.-21.8. výcvikový tábor. Sústredenie bolo zamerané na rozvoj kondičných schopností ako aj technických zručností. Takmer tridsiatka detí zažila počas týždňa množstvo makačky, driny, ale aj zábavy a srandy.  Chlapci a dievčatá zaberali na kruhovom tréningu, na žinenke, na turistike…Všetko toto by malo smerovať k zlepšovaniu výkonnosti, ktorá by sa mala prejaviť na súťažných žinenkách. Dúfame, že deti budú na sústredenie ešte dlho spomínať, najmä na: množstvo potu z tréningov, večerné húpačky, úžasnú turistiku – prechádzku spojenú s kúpaním na Duchonke, nekonečné množstvo otázok – na niektoré sa dalo aj odpovedať, štvrtkovú opekačku, schovávačky, pastovačky, nočné prechádzky po chate…. Všetko sme zavŕšili na poobedňajšom piatkovom tréningu kontrolnými bojmi. A už teraz sa tešíme na ďalšie pekné spoločné strávené chvíle, na obdobné športové ale aj spoločenské akcie.