O nás

  • Zápasnícky klub vznikol na jeseň v roku 1961. Najskôr však zápasníci zápasili na Sokolovni pod súčasným gymnáziom Janka Jesenského až neskôr sa presunuli do súčasných priestorov – do Mestskej športovej haly
  • Ucelená história nášho klubu je spracovaná v bulletine, ktorý bol vydaný pri príležitosti 60. aj 50. výročia založenia organizovaného zápasenia v Bánovciach nad Bebravou
  • 60_rokov_zápasenia_v_BN_web
  • 50-vyrocie-zalozenia-organizovaneho-zapasenia-v-banovciach-nad-bebravou
  • Na čele klubu je v súčasnosti predseda Mgr. Peter Boďo a podpredseda Mgr. Milan Urbánek
  • trénerskú činnosť vykonávajú: Peter Kurtiš , Pavol Cichovský  st., Mgr. Milan Urbánek, Mgr. Pavol Cichovský  ml. a Peter Ducho