Krátky návrat do minulosti a náhľad do budúcnosti…

Napriek tomu, že rok 2020 bol zásadne ovplyvnený pandémiou a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami (zrušenie množstva turnajov, sústredení, tréningov…), sme toho stihli vcelku dosť.

Hneď v úvode roka 2020 prebehli majstrovské súťaže pre juniorov, kde výborné výkony podal Samuel Lojška, ktoré pretavil do striebornej (gréckorímsky štýl) a bronzovej (voľný štýl) medaily. Absolvovali sme prvý a aj posledný medzinárodný turnaj v roku v Plzni (zvyčajne sa zúčastňujeme na približne 15 turnajoch). Zúčastnili sme sa prvého a zároveň aj posledného kola žiackej ligy. Vo februári sa naši chlapci aj dievčatá mohli zdokonaliť na jarnom dennom sústredení.

No a potom prišlo uzatvorenie všetkého, čo sa dalo. Po čiastočnom uvoľnení opatrení sme začali s tréningami v prírode (posilňovačky na priehrade a cyklotréningy). V júni, v auguste a čiastočne aj v septembri sme sa mohli vrátiť na žinenky. Absolvovali sme letné sústredenie v Látkovciach a dve majstrovstvá Slovenska. Najväčším úspechom bola obhajoba prvenstva z predošlého roku Petrom Duchom na majstrovstvách Slovenska seniorov v gréckorímskom štýle. U mladších žiakov sa majstrami stali Patrik Urbánek, Tomáš a Martin Melasovci. V družstvách sa žiaci stali vicemajstrami Slovenska. 

Po septembrových majstrovstvách Slovenska sa opäť všetko uzavrelo až do konca roka, s výnimkou cca jedného mesiaca, ktorý sme strávili v posilňovni v skupinkách. V minulom roku sme museli úplne prerušiť tréningový proces  na našich školských strediskách v Uhrovci a na ZŠ Gorazdova, keďže školské telocvične boli celkom uzavreté.

Napriek tomu, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o ako taký chod klubu: mestu Bánovce nad Bebravou, Slovenskému zápasníckemu zväzu, podporovateľom, rodičom, zápasníkom, priaznivcom a v neposlednom rade našim trénerom.  

Začiatok roka 2021 tiež nevyzerá ružovo. Tento rok sa bude niesť v znamení 60. výročia organizovaného zápasenia v Bánovciach nad Bebravou. V tejto súvislosti pripravujeme aj publikáciu, ktorá sa bude zaoberať prierezom histórie zápasenia na našom území. Keďže výkonnosť našich chlapcov má stúpajúcu tendenciu, očakávame v tomto roku u niektorých aj nominovanie sa na majstrovstvá Európy žiakov resp. kadetov.

V mene Mestského zápasníckeho klubu chcem všetkým popriať všetko dobré v novom roku. Základom bude zvládnuť ešte ťažké časy, ktoré sme si preniesli z minulého „korona“ roka a vrátiť sa do normálneho života – či už osobného, pracovného, športového… Dúfame, že situácia sa zlepší čo najskôr a budeme sa stretávať v hojnom počte na tréningoch, turnajoch, sústredeniach i v bežnom živote, a že si všetko budeme o to viac vážiť.

 

                                                                       Mgr. Milan Urbánek

                                                                  tréner a podpredseda MZK